Cleanovas anställda är fullt försäkrade och om olyckan skulle vara framme täcker våra försäkringar alla möjliga eventualiteter. Givetvis får dem även betald semester samt pensionsavsättningar, friskvårdsbidrag och diverse andra förmåner. Nöjda arbetare resulterar i ett bra utfört arbete! En win-win-situation!