Nöjdkundgaranti

Nöjda kunder är det bästa vi vet! Känslan av att lämna ett perfekt städat hem, lokal eller kontor med nöjda kunder och dess positiva feedback är vårt stora driv! För oss är det en självklarhet att erbjuda våra kunder Cleanovas kvalitetsgaranti. Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder, inget annat är tillräckligt bra! Är ni mot förmodan missnöjda med utfört arbete vill vi självklart åtgärda detta omgående och kostnadsfritt. Se bara till att meddela oss din reklamation senast två dagar efter servicetillfället.


Att erbjuda nöjdkundgaranti är en utmärkt praxis av flera viktiga skäl. Här är några av de viktigaste anledningarna till varför vi erbjuder nöjdkundgaranti:

  1. Kundfokus: En nöjdkundgaranti visar att vi prioriterar våra kunders behov och tillfredsställelse. Det visar att vi är villiga att gå den extra milen för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med våra tjänster.

  2. Tillit och förtroende: En nöjdkundgaranti bygger upp förtroendet hos våra kunder. Det visar att vi är säkra på vår förmåga att leverera högkvalitativa städtjänster och att vi är villiga att ta ansvar om något skulle gå fel.

  3. Kvalitetskontroll: En nöjdkundgaranti fungerar som en mekanism för att säkerställa kvalitetskontroll inom företaget. Genom att garantera kundnöjdhet blir det en extra drivkraft för våra anställda att upprätthålla höga standarder och leverera enastående städresultat.

  4. Kundlojalitet: Genom att erbjuda en nöjdkundgaranti bygger vi upp en lojalitet hos våra kunder. När kunderna vet att de kan lita på att de kommer att bli kompenserade om något inte är tillfredsställande, är de mer benägna att återkomma till oss för framtida städbehov.

  5. Konkurrensfördel: I en bransch med många konkurrenter är nöjdkundgaranti en differentierande faktor som skiljer oss från andra städbolag då det lockar kunder som letar efter en extra trygghet och kvalitet i städtjänsterna.

  6. Feedback och förbättring: Genom att erbjuda en nöjdkundgaranti skapar vi en mekanism för att få löpande feedback från våra kunder. Om någon inte är nöjd, lär vi oss av den erfarenheten och kan använda den feedbacken för att förbättra våra tjänster och processer.

  7. Positiv marknadsföring: Vi framhäver vår nöjdkundgaranti då det visar att vi är självsäkra nog att garantera kundnöjdhet och att vi alltid vågar stå för det arbete vi utför.