MILJÖN STÄNDIGT I FOKUS!

Hos Cleanova har vi alltid miljön i fokus oavsett vilket steg i arbetsprocessen vi befinner oss i. Vi vill skapa en positiv miljöpåverkan genom våra val och samtidigt hjälpa våra kunder att få en en kemikaliefri plats att vistas i.

Miljön ständigt i fokus! 

Vi följer rådande miljölagstiftning och lokala föreskrifter samt ser till att vår personal får fortlöpande utbildning och kunskap i vad detta innebär i vårt dagliga arbete via interna informationsflöden. Våra medarbetare ska på regelbunden basis vara uppdaterade och reflekterande i dem arbetsprocesser som vi upprättat för att kontinuerligt kunna bidra till en positiv miljöpåverkan när vi är ute på våra dagliga städuppdrag.