MILJÖN STÄNDIGT I FOKUS!

Hos Cleanova har vi alltid miljön i fokus oavsett vilket steg i arbetsprocessen vi befinner oss i. Vi vill skapa en positiv miljöpåverkan genom våra val och samtidigt hjälpa våra kunder att få en en kemikaliefri plats att vistas i.

Miljön ständigt i fokus! 

Vi följer rådande miljölagstiftning och lokala föreskrifter samt ser till att vår personal får fortlöpande utbildning och kunskap i vad detta innebär i vårt dagliga arbete via interna informationsflöden. Våra medarbetare ska på regelbunden basis vara uppdaterade och reflekterande i dem arbetsprocesser som vi upprättat för att kontinuerligt kunna bidra till en positiv miljöpåverkan när vi är ute på våra dagliga städuppdrag. 

Läs mer om våra hållbarhetsåtgärder nedan:

Hållbarhetsåtgärder hos Cleanova Städservice

Vi är fast beslutna att minimera vår påverkan på miljön och främja en hållbar framtid. Nedan kan du läsa om de åtgärder och initiativ vi har vidtagit för att uppnå detta mål:

  1. Miljövänliga rengöringsprodukter: Vi använder enbart miljövänliga rengöringsprodukter i våra löpande städuppdrag som är biologiskt nedbrytbara och fria från skadliga kemikalier. Dessa produkter ger en effektiv rengöring samtidigt som de minimerar vår negativa inverkan på naturen.

  2. Effektiv resursanvändning: Vi är dedikerade till att använda resurser som vatten och energi på ett ansvarsfullt sätt. Våra moderna städutrustningar är utformade för att minska vatten- och energiförbrukningen, och vi ser till att släcka belysning och stänga av utrustning när den inte används.

  3. Återvinning och källsortering: Vi främjar en kultur av återvinning och källsortering både inom vårt företag och i de utrymmen vi städar. Detta innebär att vi aktivt separerar olika typer av avfall, inklusive papper, plast och metall, och ser till att de skickas till återvinningsanläggningar istället för att hamna på soptippar.

  4. Energieffektivitet: Vi investerar i energieffektiv utrustning och teknik för att minska vår energiförbrukning. Det inkluderar användning av LED-belysning, smarta termostater och andra energibesparande åtgärder i vårt dagliga arbete.

  5. Transport och logistik: Vi optimerar vår transport och logistik för att minska utsläppen av växthusgaser och vi använder oss utav eldrivna fordon och planerar våra rutter på bästa sätt för att minimera onödig körning.

  6. Utbildning och medvetenhet: Vi utbildar våra anställda om miljövänliga städrutiner och uppmuntrar dem att vara medvetna om miljöfrågor. Vi erbjuder också information och rådgivning till våra kunder om hållbart städande och underhåll av deras utrymmen.

  7. Samarbete med kunder och leverantörer: Vi samarbetar aktivt med våra kunder och leverantörer för att utveckla och implementera hållbara lösningar. Tillsammans strävar vi efter att minska vår gemensamma miljöpåverkan.


Vi är stolta över vårt åtagande för en hållbar miljö och hoppas att våra kunder uppskattar våra insatser. Tillsammans kan vi skapa rena och hälsosamma utrymmen samtidigt som vi värnar om vår planet.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om våra hållbarhetsåtgärder.